Χρώματα Βενέτης

Χρώματα & Βερνίκια, Τρίκαλα

HBbody

Η εταιρία HBbody εξειδικεύεται στα χρώματα αυτοκινήτου: Παραγωγή αντισκωριακών μειγμάτων, υποστρωμάτων αυτοκινήτων (πίσσας, στόκου) και συγκολλητικών υλών.

Website: hbbody.com

Κατάλογος Hbbody

HBbody Autoclear 496

HBbody Autoclear 496

HBbody autoclear 496: Το HBbody Autoclear Βερνίκι 496 HS (2:1) είναι ένα διαυγέστατο υψηλής γυαλάδας βερνίκι από το“ 2K – Ακρυλικό Σύστημα”. Αναμειγνύεται 2:1 με σκληρυντή ΒODY 720NORMAL ή BODY 722 FAST ή BODY 727 POLAR. Λόγω των υψηλών στερεώνδίνει μεγάλο πάχος φιλμ, άριστο γλασσάρισμα και υψηλή γυαλάδα και είναικατάλληλο για υψηλής ποιότητας ολικές ή μερικές βαφές. ΧρησιμοποιώνταςBODY 722 FAST ή BODY 727 POLAR ο χρόνος στεγνώματος μειώνεται στα 20λεπτά στους 60°C. 10 λεπτά μετά το ψήσιμο μπορεί να γίνει συναρμολόγηση καιγυάλισμα.

Περισσότερα

HBbody υποστρώματα χρωμάτων αυτοκινήτου

HBbody υποστρώματα χρωμάτων αυτοκινήτου

HBbody υποστρώματα χρωμάτων αυτοκινήτου: Επισκευτείτε το κατάστημα χρωμάτων Βενέτης και προμηθευτείτε, για τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα, την πλήρη γκάμα των υποστρώματα για χρωμάτα αυτοκινήτου, HB Body.

Περισσότερα

HBbody Autoclear 492

HBbody Autoclear 492

HBbody autoclear 492: Το HBbody Autoclear Βερνίκι 492 HS (3:1) είναι ένα διαυγέστατο υψηλής γυαλάδας βερνίκιαπό το “ 2K – Ακρυλικό Σύστημα”. Αναμειγνύεται 3:1 με σκληρυντή HS724 STANDARD NEW FORMULA ή HS 723 FAST NEW FORMULA. Λόγωτων υψηλών στερεών δίνει μεγάλο πάχος φιλμ, άριστο γλασσάρισμακαι υψηλή γυαλάδα και είναι κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ολικέςή μερικές βαφές. Χρησιμοποιώντας BODY HS 723 FAST ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ οχρόνος στεγνώματος μειώνεται στα 20 λεπτά στους 60°C. Επιπρόσθετα20 λεπτά μετά το ψήσιμο μπορεί να γίνει συναρμολόγηση, μικρέςεπιδιορθώσεις όπως επίσης και γυάλισμα.

Περισσότερα