Χρώματα Βενέτης

Χρώματα & Βερνίκια, Τρίκαλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Σημαντικές συμβουλές στη διαδικασία του βαψίματος

Σημαντικές συμβουλές στη διαδικασία του βαψίματος

Σημαντικές συμβουλές στη διαδικασία του βαψίματος

Η προεπάλειψη ή αστάρωμα, είναι μια στρώση που προηγείται της κύριας βαφής και που ως στόχο έχει να σταθεροποιήσει την επιφάνεια υποδοχής, να ρυθμίσει την απορροφητικότητα της και να εξασφαλίσει ικανή πρόσφυση της βαφής στο υπόβαθρο. Οι εσοχές συμπληρώνονται με την προσθήκη κατάλληλου υλικού (τσιμεντοκονίαμα, ασβεστοκονίαμα, στόκος κλπ.) και οι προεξοχές αφαιρούνται ή αποκόπτονται.

Περισσότερα

Συμβουλές για τη δημιουργία συνδυασμών χρωμάτων

Συμβουλές για τη δημιουργία συνδυασμών χρωμάτων

Συμβουλές για τη δημιουργία συνδυασμών χρωμάτων

Αποφασίστε για το βασικό χρώμα του χώρου. Έμπνευση για αυτό μπορεί να αποτελέσει το αγαπημένο σας χρώμα ή το χρώμα της προσωπικότητας σας, κάποιος πίνακας ή ένα χαλί, ένα φυσικό αντικείμενο, κάποιο συγκεκριμένο στυλ που επιθυμείτε, το σχήμα και ο προσανατολισμός του δωματίου, και τέλος το συναίσθημα ή η διάθεση που θέλετε να δημιουργήσετε στο χώρο.

Αποφασίστε τον τύπο συνδυασμού που θέλετε να δημιουργήσετε λαμβάνοντας υπ’όψη ότι:

Περισσότερα